Činnosti

Činnosti

Provádíme

 • Ruční bourací práce
 • Montáž výdřevy záporových stěn
 • Drobné monolitické konstrukce – hlavice pilot, železobetonové převázky a trámy, vodící zídky, ztracené bednění
 • Stavební dozor se specializací na obor speciálního zakládání (geotechnika)

Zajišťujeme

Hlubinné založení staveb a zajištění stavebních jam:

 • realizační dokumentace staveb
 • piloty
 • mikropiloty
 • zápory
 • trysková injektáž
 • horninové kotvy
 • stříkané betony
 • beranění štětových stěn